Noorte ja laste uudiskirjanduse koos piltidega leiate nüüd siit.

http://www.lugeja.ee/libraryHomepageNewLiterature

valige vasakult link uudiskirjandus

ja seejärel paremalt ülevalt  lasteraamatud