Otsus, et Kehras tuleb raamatukogu asutada, tehti juba 1930. aastal Anija vallavolikogu istungil. Tegelik raamatute laenutamine algas tunduvalt hiljem, arvatavasti 1932.

EV aegsetes aruannetes märgitigi raamatukogu asutamise aastaks 1932, täpsemalt 18.veebruar 1932. 1933. aastaks oli raamatukogus nimestiku järgi 53 raamatut. Raamatud asusid Kehra koolimajas, kuni kool 1939. aastal uude majja kolis. Esimene raamatukogu juhataja oli Kehra algkooli juhataja Maria Ehrenbusch. 1940. aastaks oli raamatukogus 646 raamatut. 1941. aastal hävis raamatukogu vallamaja põlemisel täielikult.

Nii oli 1945. aasta algul raamatukogus jälle ainult 53 raamatut. 1940-tel aastatel vahetas raamatukogu mitu korda asukohta. 1950-tel aastatel asus Kehra Alevi Raamatukogu Jaama tänaval, praeguseks hävinud maja 3. korrusel.

Jaama tn. hävinud maja

  

1952. aastal eraldati lasteteenindus algul Kose Rajooni Lasteraamatukogu, hiljem Kehra Alevi Lasteraamatukogu nime all. Kaks raamatukogu asusid siiski kogu aeg ühise katuse all.

1961. aasta kevadel kolis raamatukogu oma kauaaegsesse asukohta Anija mnt. 8. 1975. aastal ühendati Kehra Alevi Raamatukogu ja Lasteraamatukogu Kehra Haruraamatu­koguks. Raamatute arv kasvas ja raamatukogu oli pikka aega ruumipuuduses.

Lõpuks 1993. aasta detsembris kolisime praegustesse endistest tunduvalt suurematesse ruumidesse.

Anija mnt. 6 maja

 

Lõpuks 1993. aasta detsembris kolisime Laste 6 endistest tunduvalt suurematesse ruumidesse.

1993. aastast kannab raamatukogu Kehra Linnaraamatukogu nime. 2000. aastal avati avalik internetipunkt, kus praegu on 3 arvutit. Remonditud on lugemissaal ja laenutusruum. Laenutame elektrooniliselt, kasutades raamatukoguprogrammi Urram.